bunti_25

181 tekstów – auto­rem jest bun­ti_25.

Nie jes­teś niewol­ni­kiem cudzych na­miętności. Gdy chcą Cię wtłoczyć we włas­ny, fałszy­wy ton - pa­miętaj, że zaw­sze grasz pier­wsze skrzypce. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 7 sierpnia 2016, 21:40

Szczęście spoczy­wa w ot­wartych dłoniach. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 31 lipca 2016, 19:44

Pi­sanie oczyszcza. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 30 czerwca 2016, 18:25

Szu­kając czy­jegoś cienia widzisz tyl­ko swo­je stopy. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 16 maja 2016, 20:15

Każdy wier­sz ma ja­kieś imię. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 2 kwietnia 2016, 18:56

Krótko jej nie było...

Krótko jej nie było.
Za­pukał ktoś.

Na drzwiach ety­kieta - te­raz to po­całuj mnie w nos!

Na­cisnął klamkę.

Się nag­le od­wrócił. I już jej więcej nie bałamucił. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 12 lutego 2016, 17:33

Wszędzie tam gdzie nie możesz wkładaj miłość. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 13 stycznia 2016, 21:49

Nawza­jem rzu­camy do siebie śnieżkami.
Mróz mrozi.
Głęboko.

W naszych ser­cach rany. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 25 grudnia 2015, 13:38

Opuściłam ich wszys­tkich.

Zos­tałam tyl­ko ja. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 19 grudnia 2015, 15:21

Kruchość sumień.
Kruchość wierzeń.

Kruchość zmagań.

Pus­ta kieszeń. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 15 grudnia 2015, 20:39

bunti_25

Lekka z sarkazmem. Ciężka z powagą.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

bunti_25

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

1 lipca 2016, 10:39Cris sko­men­to­wał tek­st Pisanie oczyszcza.  

12 lutego 2016, 20:04wdech sko­men­to­wał tek­st Krótko jej nie było...  

12 lutego 2016, 17:33bunti_25 do­dał no­wy tek­st Krótko jej nie było...  

13 stycznia 2016, 21:49bunti_25 do­dał no­wy tek­st Wszędzie tam gdzie nie [...]

25 grudnia 2015, 13:38bunti_25 do­dał no­wy tek­st Nawzajem rzu­camy do siebie [...]

23 grudnia 2015, 00:10bunti_25 sko­men­to­wał tek­st Opuściłam ich wszys­tkich. Zos­tałam [...]

19 grudnia 2015, 16:30bunti_25 sko­men­to­wał tek­st Opuściłam ich wszys­tkich. Zos­tałam [...]

19 grudnia 2015, 15:21bunti_25 do­dał no­wy tek­st Opuściłam ich wszys­tkich. Zos­tałam [...]